Okresné kolo Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania

Uzavretie súpisiek pred

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
CVČ Komenského 1163, Kysucké N.M. Komenského ulica č.1163 č.1163, Kysucké Nové Mesto
ZŠ Clementisova 616,Kysucké N.M. Clementisova ulica č.616 , Kysucké Nové Mesto
Základná škola - Dolinský potok 1114/28,Kysucké No Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
ZŠ Nábrežná 845/17, Kys.Nové Mesto Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto