Okresné kolo Levice, Nitriansky kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania

Uzavretie súpisiek pred

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Cirk. ZŠ sv. Pavla Nová Dedina 97, Nová Dedina Nová Dedina 97, Nová Dedina
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Mierová 5, Levice
Kat.sp.š. ZŠ s MŠ sv.V.dePaul, Saratovská 87, LV Saratovská 87, Levice
ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice Pri Podlužianke 6, Levice
ZŠ Saratovská 85, Levice Saratovská 85, Levice
ZŠ Školská 14, Levice Školská 14, Levice
ZŠ,Ul. sv. Michala 42, Levice Ul.sv. Michala 42, Levice
ZŠ Gy.Juhásza s VJM J. Jesenského 41, Levice J. Jesenského 41, Levice
ZŠ s MŠ Školská 10, Rybník Školská 10, Rybník