Okresné kolo Komárno, Nitriansky kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania

Uzavretie súpisiek pred

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Spoj.cirk.školaMARIANUM sVJM B.Királya 30,Komárno Biskupa Királya 30, Komárno - Komárom
ZŠ Komenského 3, Komárno Komenského 3, Komárno
ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
ZŠ Marcelová Cesta na vŕšku 1, Marcelová
ZŠ s MŠ J.Kossányiho s VJM Školská 22, Svätý Peter Školská 22, Svätý Peter
ZŠ s VJM Eötvösa 39, Komárno Eötvösa 39, Komárno
ZŠ Ul. pohraničná 9, Komárno Ul. pohraničná 9, Komárno
ZŠ s VJM Práce 24, Komárno Práce 24, Komárno