Okresné kolo Poltár, Banskobystrický kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania
18.4.2023

Uzavretie súpisiek pred
18.4.2023

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
Súťaž je určená pre 6.-8. ročník ZŠ. Súťažiaci musia splniť dve podmienky súčasne: ročník narodenia aj ročník školskej dochádzky!
 
Miesto konania:
MŠH Poltár
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár
  2. ZŠ Školská 3, Poltár Poltár
  3. ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Poltár
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ s MŠ Cinobaňa Poltár
  - ZŠ s MŠ Utekáč 821 Poltár