Okresné kolo Brezno, Banskobystrický kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Dátum konania

Uzavretie súpisiek pred

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Štúrova 13, Brezno
ZŠ Jaroslava Simana, Valaská Októbrová 16, Valaská
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Pionierska 2, Brezno