Krajské kolo Košický kraj

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína
štvorboj - družstvá

Dátum konania
5.4.2023

Uzavretie súpisiek pred
1.4.2023

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Krajské kolo
 
Popis:
PRIHLASOVACIE KARTY - vyplnené zaslať najneskôr do 31.03.2023 na e-mailovú adresu: riaditel@gymnastikkosice.sk Riadne a včas: a) Vytvorená súpiska na portáli www.sutaze.skolskysport.sk b) Súpisky doručené po termíne nebudú akceptované. c) Každý súťažiaci uvedený na súpiske danej školy je povinný na vyžiadanie pri prezencii predložiť preukaz poistenca. d) Nezabudnite na povinnosť súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho s jeho štartom a spracovaním jeho osobných údajov cez EduPage.
 
Miesto konania:
 
Názov Typ Veľkosť
Propozície G-4boj Propozície 234 kb
Výsledková listina Výsledky 14 kb
vyúčtovanie cestovných nákladov Ine 157 kb