Okresné kolo Dunajská Streda, Trnavský kraj

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína
hádzaná

Dátum konania

Uzavretie súpisiek pred

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Nám. sv. Štefana 1190/4 , Dunajská Streda