Basketbal žiakov ZŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
540

Zúčastnených žiakov:
4045

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Ev. lýceum a Ev. ZŠ Palisády 57 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.11.2017
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 14.9.2017
Gym. Senecká 2, Pezinok Pezinok (BA) 28.9.2017
Gym. A. Bernoláka Senec Senec (BA) 11.9.2017
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 24.9.2017
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 16.11.2017
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2017
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 11.9.2017
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.9.2017
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2017
ZŠ - Tilgnerova 14,Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2017
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 14.9.2017
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2017
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 13.11.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 7.9.2017
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, BA 1 Bratislava 1 (BA) 11.9.2017
ZŠ Dubová 1, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.11.2017
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2017
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10