Vybíjaná žiačok ZŠ

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2005 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
883

Zúčastnených žiakov:
7704

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 8.9.2017
ZŠ s MŠ Banská Belá 315, Banská Belá Banská Belá (BB) 6.9.2017
ZŠ s MŠ Bzovík 136, Bzovík Bzovík (BB) 19.9.2017
ZŠ s MŠ Cerovo 58, Cerovo Cerovo (BB) 16.10.2017
ZŠ s MŠ Družstevná 11, Halič Halič (BB) 20.9.2017
ZŠ s MŠ Hlavná 66, Ožďany Ožďany (BB) 22.9.2017
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce Hontianske Nemce (BB) 24.9.2017
ZŠ s MŠ Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa Horná Ždaňa (BB) 25.9.2017
ZŠ s MŠ Hrušov 497, Hrušov Hrušov (BB) 18.9.2017
ZŠ s MŠ Imre Madácha 3, Dolná Strehová Dolná Strehová (BB) 18.9.2017
ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová Hriňová (BB) 4.9.2017
ZŠ s MŠ Krtíšska 26, Bušince Bušince (BB) 22.9.2017
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 11.9.2017
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 13.9.2017
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Brezno (BB) 6.9.2017
ZŠ s MŠ Senohrad 129, Senohrad Senohrad (BB) 26.9.2017
ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová Hriňová (BB) 19.9.2017
ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce Pliešovce (BB) 13.9.2017
ZŠ s MŠ Školská 447/3, Dobrá Niva Dobrá Niva (BB) 7.9.2017
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 5.9.2017
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14