Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 6.9.2017
Gym. Juraja Szondyho s VJM Mládežnícka 22, Šahy Šahy - Ipolyság (NR) 21.9.2017
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 6.9.2017
Gymn. P. Czeglédiho RKC s VJM Levice (NR) 18.9.2017
Gym. P. Pázmáňa s VJM Letomostie 3, Nové Zámky Nové Zámky - Érsekújvár (NR) 22.9.2017
Gym.Šahy Šahy (NR) 27.9.2017
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 8.9.2017
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 15.9.2017
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 12.9.2017
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 8.9.2017
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 5.9.2017
Spoj.kat.šk. s o. z.Gym.sv.CaM,Farská 19, Nitra Nitra (NR) 6.9.2017
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 6.9.2017
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 5.9.2017
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 25.9.2017
Spojená škola s o.z. SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky (NR) 5.9.2017
SOŠ Levická 40, Nitra Nitra (NR) 14.9.2017
SOŠDaS Jesenského 1, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 19.9.2017
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 16.9.2017
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 3, NZ Nové Zámky (NR) 8.9.2017
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13