Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ sv.Cyrila a Metoda,Tehliarska 2, MI Michalovce (KE) 5.9.2017
SOŠT Hviezdoslavova 5, Rožňava Rožňava (KE) 21.9.2017
SOŠ techniky a služieb - Janka Kráľa 25,Veľké Kapu Veľké Kapušany (KE) 4.10.2017
SOŠ vet. Nám.ml.poľnohosp. 2, KE 4 Košice-Barca (KE) 5.9.2017
SPŠ staveb. a geodet. Lermontovova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 14.9.2017
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 4.9.2017
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 22.1.2018
SZŠ Kukučínova 40, KE 4 Košice-Juh (KE) 11.9.2017
SZŠ Masarykova 27, Michalovce Michalovce (KE) 9.9.2017
SZŠ Moyzesova 17, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 14.9.2017
SZŠ sv. Alžbety Mäsiarska 25, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 26.9.2017
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 18.9.2017
Súkr.gym. Katkin park 2, KE 2 Košice-Západ (KE) 4.9.2017
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 3.9.2017
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 15.9.2017
Gymnázium - M. R. Štefánika 16,Nové Zámky Nové Zámky (NR) 12.9.2017
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 26.9.2017
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 4.9.2017
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2017
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 10.9.2017
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12