Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ Pg Lučenec Lučenec (BB) 1.12.2017
SOŠ techniky a služieb Brezno (BB) 27.9.2017
SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 13.9.2017
SPŠ S.M. - Akademická 13,Banská Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.11.2017
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 20.9.2017
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 13.9.2017
SZŠ J.G.Tajovského 24, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 4.9.2017
SZŠ Lúčna 2, Lučenec Lučenec (BB) 28.9.2017
Súkr. SŠ Železiarne Podbrezová,Družby 554/64 Podbrezová (BB) 8.9.2017
SSOŠP EBG, Žiar n/Hronom Žiar nad Hronom (BB) 9.10.2017
SSOŠP EBG Školská 5, Brezno Brezno (BB) 27.9.2017
SŠUP Kyslá 214, Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre (BB) 26.9.2017
Súkr. ZŠ s MŠ ako súč súkr. sp .š. Angyalova 417/3 Kremnica (BB) 29.9.2017
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 14.2.2018
Cirk.SOŠ sv.Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov Trebišov (KE) 28.9.2017
Cirkevná ZŠsVJM, GsVJM, Čsl. armády Moldava nad Bodvou (KE) 2.10.2017
Cirk.gym.sv. J.Krstiteľa M R.Štefánika 9, Trebišov Trebišov (KE) 11.9.2017
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 18.9.2017
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 14.9.2017
Gym. Alejová 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 21.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10