Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen Zvolen (BB) 9.9.2017
Gym. M.Kukučína Vl. Clementisa 1166/21, Revúca Revúca (BB) 22.9.2017
Gym. M.Hrebendu Hlavná 431, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 19.9.2017
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 5.9.2017
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 11.9.2017
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 25.9.2017
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 12.9.2017
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 26.9.2017
OA Tajovského 25, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 29.9.2017
Prvé slovenské literárne gym. Železničná 260, Revú Revúca (BB) 13.10.2017
SOŠ Bystrická 4, Žarnovica Žarnovica (BB) 26.9.2017
Spojená škola - SOŠ - Štúrova 848,Detva Detva (BB) 21.9.2017
SOŠ drev. Lučenecká 2193/17, Zvolen Zvolen (BB) 9.11.2017
SOŠ HSD Zvolenská cesta 83, Lučenec Lučenec (BB) 4.10.2017
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 29.9.2017
SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2017
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 5.9.2017
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 1282, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 28.9.2017
SOŠ obch. a služ. Osvety 17, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 12.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10