Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SZŠ Záhradnícka 44, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 10.9.2017
Súkr. SOŠ veterinárna Bullova 2, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 19.9.2017
Súkr. ŠUP - Vlastenecké námestie 1,Bratislava-Petr Bratislava-Petržalka (BA) 8.9.2017
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 5.9.2017
Gymnázium s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2017
CVČ Junior Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 2.10.2017
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 13.9.2017
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 6.9.2017
Ev. gym. Jesenského 836, Tisovec Tisovec (BB) 20.9.2017
Ev. gym. Skuteckého 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 7.9.2017
Gym. P. Križku 390/4, Kremnica Kremnica (BB) 2.11.2017
Gym. Štúrova 849, Detva Detva (BB) 21.9.2017
Gymnázium A.K. - Kolpašská 1738/9,Banská Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.9.2017
GAS-BB Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 4.12.2017
Gym. F.Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 26.9.2017
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 19.9.2017
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 28.9.2017
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 25.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10