Volejbal žiačok SŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
389

Zúčastnených žiakov:
3244

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠChKaS Štúrova 74, Šaľa Šaľa (NR) 14.9.2017
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 6.9.2017
SOŠ obch. a služ. Slov.národ.povstania 5, Zlaté Mo Zlaté Moravce (NR) 14.9.2017
SOŠ obch. a služ. T. Vansovej 2, Topoľčany Topoľčany (NR) 14.9.2017
SOŠ pedagogická. Engelsova 3, Levice Levice (NR) 18.9.2017
SOŠ poľn. a služ. na vidieku Na lúkach 18, Levice Levice (NR) 14.9.2017
SOŠ potravinárska Krušovsk 2091, Topoľčany Topoľčany (NR) 12.9.2017
SOŠ pri Reeduk.centre, Prílepská 6, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 11.9.2017
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 19.9.2017
SOŠT- Bratislavská cesta 10, Komárno Komárno (NR) 7.9.2017
SOŠ - SZKI Šahy Šahy (NR) 14.9.2017
SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice (NR) 13.9.2017
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 13.9.2017
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 4.9.2017
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 5.9.2017
SPŠ strojnícka a elektrotechnická. F. Hečku 25, L Levice (NR) 6.9.2017
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 3.9.2017
SZŠ Pod kalváriou 1, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 13.9.2017
SZŠsv.Vincenta de Paul 17.novembra1056,Topoľčany Topoľčany (NR) 19.9.2017
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 20.9.2017
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14