Šach 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ

default icon
Šach
 

Disciplína:
šach družstiev

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2003 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Systém: Otvorený turnaj 4-členných družstiev. Všetci hráči družstva musia byť žiakmi jednej základnej školy, resp. osemročného gymnázia s ročníkom narodenia 2003 a mladší. Aspoň jeden z členov družstva musí byť dievča. Viac info na http://chess-results.com/tnr272139.aspx?lan=4.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
34

Zúčastnených žiakov:
164

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk. ZŠ Narnia Beňadická 38, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 31.3.2017
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 21.3.2017
Cirk. ZŠ sv. F.Assiského, Kláštorné nám.1, Malacky Malacky (BA) 31.3.2017
Súkr.ZŠ pre ž.s int.nad,Cenada,Majerníkova 60,BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.4.2017
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 28.2.2017
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 6.3.2017
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 17.3.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 9.3.2017
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 10.3.2017
ZŠ s MŠ Sokolská 81, Závod Závod (BA) 29.3.2017
ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen Zvolen (BB) 16.3.2017
ZŠ s MŠ Pohorelá Pohorelá (BB) 7.4.2017
ZŠ Slobodného slov. vysielača Skuteckého 8, B. Bys Banská Bystrica (BB) 29.3.2017
ZŠ sv. Dominika Savia Hodžova 9, Zvolen Zvolen (BB) 10.3.2017
Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, KE 1 Košice-Sídlisko Ťahanovce (KE) 15.3.2017
Gym. Zoltána Fábryho 1, Veľ. Kapušany Veľké Kapušany (KE) 31.3.2017
ZŠ Jána Švermu 6, Michalovce Michalovce (KE) 24.3.2017
ZŠ Kežmarská 28, KE 2 Košice-Západ (KE) 15.2.2017
ZŠ Kežmarská 30, KE 2 Košice-Západ (KE) 3.3.2017
ZŠ Komenského 3, Smižany Smižany (KE) 7.4.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5