Silový päťboj žiakov SŠ

default icon
Tanečný šport
 

Disciplína:
Silový päťboj SŠ - družstvá

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
69

Zúčastnených žiakov:
70

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 19.9.2016
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 9.9.2016
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 9.9.2016
SOŠ záhrad. Gustáva Čejku Bratislavská 44, Malinov Malinovo (BA) 29.9.2016
Súkr. SOŠ HOST Riazanská 75, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 30.9.2016
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 18.9.2016
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2016
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2016
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 9.9.2016
Gym. Štúrova 849, Detva Detva (BB) 1.12.2016
Gymnázium A.K. - Kolpašská 1738/9,Banská Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.9.2016
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2016
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2016
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 8.9.2016
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 9.9.2016
SOŠ Gottwaldova 70/43, Želovce Želovce (BB) 29.9.2016
SOŠ Hlavná 425, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 28.9.2016
SOŠ Jesenského 903, Tisovec Tisovec (BB) 28.9.2016
Spojená škola - SOŠ - Štúrova 848,Detva Detva (BB) 19.10.2016
SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 29.9.2016
1  |  2  |  3  |  4