Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
257

Zúčastnených žiakov:
1884

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.9.2016
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 9.9.2016
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 14.9.2016
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 18.9.2016
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 9.9.2016
Gym. A. Bernoláka Senec Senec (BA) 19.9.2016
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 27.9.2016
Gym. I.Horvátha Ivana Horvátha 14, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 7.9.2016
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2016
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 9.9.2016
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 6.9.2016
OA I.Karvaša Hrobákova 11, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 13.12.2016
SOŠ Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji (BA) 6.9.2016
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 7.9.2016
Spoj.škola s SPŠ s o.z. SOŠ podnik. Lichnerova 71, Senec (BA) 20.9.2016
SŠ- SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina Svät Bernolákovo (BA) 4.9.2016
SOŠAaP Kysucká 14, Senec Senec (BA) 27.9.2016
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 6.9.2016
Súkr.gym. ESPRIT Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10