Basketbal žiačok ZŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
472

Zúčastnených žiakov:
3375

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 19.9.2016
Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 28.9.2016
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 18.9.2016
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 6.9.2016
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 30.9.2016
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 10.10.2016
Súkr. ZŠ Esprit Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2016
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, BA 1 Bratislava 1 (BA) 23.9.2016
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 8.9.2016
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2016
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.9.2016
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2016
ZŠ Nová Dedinka Nová Dedinka (BA) 31.8.2016
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.9.2016
ZŠ Kulíškova 8, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
ZŠ Kupeckého 74, Pezinok Pezinok (BA) 31.8.2016
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 8.9.2016
ZŠ Mierová 46, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 9.9.2016
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 14.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10