Školské dni športu SŠ

default icon
Tanečný šport
 

Disciplína:
ABC futbalistu, hod balvanom družstvá, memoriál Márie Zavarskej, Penaltový festival, Rope skiping, skok do diaľky družstvá

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2001
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Tieto súťaže sú podporované MŠVVaŠ SR. Ich financovanie bude zabezpečované na základe podanej výzvy a žiadosti ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
94

Zúčastnených žiakov:
225

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 10.9.2015
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 3.9.2015
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 15.9.2015
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 8.9.2015
SOŠAaP Kysucká 14, Senec Senec (BA) 8.9.2015
SSOŠA DA J.Jonáša 5, BA 4 Bratislava-Devínska Nová (BA) 13.9.2015
Súkr.gym. ESPRIT Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2015
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 3.9.2015
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 18.9.2015
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 9.9.2015
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 8.9.2015
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 9.9.2015
Gym. Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen Zvolen (BB) 16.9.2015
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2015
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 17.9.2015
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 8.9.2015
SOŠ Bystrická 4, Žarnovica Žarnovica (BB) 7.9.2015
SOŠ Hlavná 425, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 16.9.2015
Sošta Okružná 61, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 7.10.2015
SOŠ techniky a služieb Brezno (BB) 17.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5