Vybíjaná žiačok

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2003 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
830

Zúčastnených žiakov:
7070

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 8.4.2016
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Brezno (BB) 16.9.2015
ZŠ s MŠ Senohrad 129, Senohrad Senohrad (BB) 14.9.2015
ZŠ s MŠ SNP 158/20, Kalinovo Kalinovo (BB) 27.10.2015
ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová Hriňová (BB) 18.9.2015
ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce Pliešovce (BB) 11.9.2015
ZŠ s MŠ Školská 418, Predajná Predajná (BB) 10.9.2015
ZŠ s MŠ Školská 447/3, Dobrá Niva Dobrá Niva (BB) 9.9.2015
ZŠ s MŠ Školská 622, Brusno Brusno (BB) 30.9.2015
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 3.9.2015
ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín Badín (BB) 30.9.2015
ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy Brehy (BB) 22.9.2015
ZŠ s MŠ Železničná 245, Jelšava Jelšava (BB) 8.3.2016
ZŠ s MŠ Pod kostolom 332/25, Hrochoť Hrochoť (BB) 28.9.2015
ZŠ s MŠ A.Vagača Detva Detva (BB) 24.9.2015
ZŠ s MŠ Cinobaňa Cinobaňa (BB) 14.9.2015
ZŠ s MŠ J. Bakossa Banská Bystrica (BB) 2.10.2015
ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno Brezno (BB) 13.9.2015
ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane (BB) 8.3.2016
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 3.9.2015
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14