B - Cezpoľný beh dievčat SŠ - Žilinský kraj

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
cezpoľný beh - družstvá, cezpoľný beh - jednotlivci

Ročník:
2023 / 2024

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
B
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2003 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
18

Zúčastnených žiakov:
6

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk.gym.sv. J.Krstiteľa M R.Štefánika 9, Trebišov Trebišov (KE) 16.11.2023
Hotel.akad.O.Brucknera-MUDr.Alexandra 29,Kežmarok Kežmarok (PO) 7.11.2023
Biling. gym. M. Hodžu Komenského 215, Sučany Sučany (ZA) 20.11.2023
Gymn. J.Tranovského pri ESŠ, Komenského 10, Lipt.M Liptovský Mikuláš (ZA) 12.11.2023
Gym. Hradná 23, Lipt. Hrádok Liptovský Hrádok (ZA) 15.11.2023
Gym. Š. Moyzesa 21, Ružomberok Ružomberok (ZA) 2.11.2023
Gym. Školská 837, Tvrdošín Tvrdošín (ZA) 7.11.2023
Gym. Štefánikova 219/4, Bytča Bytča (ZA) 3.11.2023
Gym.J.M.Hurbana,17.novembra 1296,Čadca Čadca (ZA) 7.11.2023
Gym.M.Hattalu,Železničiarov 278,Trstená Trstená (ZA) 23.11.2023
Gym.P.O.Hviezdoslava,Hviezdoslavovo nám.18,DK Dolný Kubín (ZA) 2.11.2023
Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok Ružomberok (ZA) 2.11.2023
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 21.11.2023
Hotel.akad., Čs.brigády 1804, Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 3.11.2023
OA, Dolný Kubín Dolný Kubín (ZA) 10.11.2023
OA D.M.Janotu 17.novembra 2701, Čadca Čadca (ZA) 6.11.2023
SOŠLaD J. D. Matejovie Hradná 534, Lipt. Hr Liptovský Hrádok (ZA) 13.11.2023
SOŠ obch. a služ. 17. novembr 2579, Čadca Čadca (ZA) 3.11.2023
SPŠ staveb. Veľká okružná 25, Žilina Žilina (ZA) 22.11.2023
SSŠ EDUCO, Sl. osada, Námestovo Námestovo (ZA) 17.11.2023