C - VEĽKONOČNÝ - SUPER FLORBAL DETI - 3. až 4. ročník ZŠ

Florbal
Florbal
 

Disciplína:
florbalové zručnosti

Ročník:
2023 / 2024

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
C
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2012 - 31.12.2015
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

"Žiaci a žiačky Základnej školy narodení 01.01.2012 až 31.12.2015, zároveň musia byť žiakmi triedy 3. – 4. ročník ZŠ - kód súťaže: O-SR-B."

 
 
 

Zúčastnených škôl:
122

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr.ZŠ S.E.N.E.C.,Kysucká 14,Senec Senec (BA) 16.10.2023
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 27.11.2023
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 24.11.2023
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 13.10.2023
ZŠ Vrútocká 58, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 6.11.2023
ZŠ Dr.Ivana Dérera, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 10.10.2023
ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ Škarniclova 1, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 11.10.2023
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 27.10.2023
ZŠ pre 1. až 4. roč. Hlavná 19, Hrubý Šúr Hrubý Šúr (BA) 10.10.2023
ZŠ s MŠ Hargašova 5, BA 4 Bratislava-Záhorská Bystr (BA) 17.10.2023
ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 11.10.2023
ZŠi pre žiakov so sluch.postih., Drotárska 48, BA Bratislava (BA) 27.11.2023
Súkr. ZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 10.10.2023
ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen Zvolen (BB) 17.10.2023
ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár (BB) 2.11.2023
ZŠ Školská 1, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 24.11.2023
ZŠ Narnia, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 12.10.2023
ZŠ s MŠ Imre Madácha 3, Dolná Strehová Dolná Strehová (BB) 12.10.2023
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 10.10.2023
ZŠ s MŠ Školská 418, Predajná Predajná (BB) 12.10.2023
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7