A_Touchdown handball žiakov ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
touchdown

Ročník:
2023 / 2024

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2009 - 31.12.2013
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
144

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2023
Cirk. ZŠ sv. F.Assiského, Kláštorné nám.1, Malacky Malacky (BA) 8.9.2023
ZŠ Bieloruská Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 6.9.2023
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 13.9.2023
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2023
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2023
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2023
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 18.9.2023
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2023
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 22.9.2023
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 22.9.2023
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 13.9.2023
ZŠ kpt. J.Nálepku, Školská 2, Stupava Stupava (BA) 6.9.2023
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 6.9.2023
Základná škola s MŠ - Dubová 1,Bratislava-Staré Me Bratislava-Staré Mesto (BA) 8.9.2023
ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskupice (BA) 6.9.2023
ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 8.9.2023
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 11.9.2023
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 6.9.2023
ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca (BB) 6.9.2023
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8