Streľba zo vzduchovky starších žiakov a žiačok ZŠ a OG

Streľba
Streľba
 

Disciplína:
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci dievčatá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci chlapci

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
C
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2007 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Súťažiaci musia splniť dve podmienky súčasne: ročník narodenia aj ročník školskej dochádzky (8. - 9. ročník ZŠ alebo príslušné ročníky OG)! Krajské kolá uskutočniť najneskôr do 20.3.2023! C. Kategória - súťaže nie sú vyhlásené MŠVVaŠ, ale ministerstvo odporúča riaditeľom škôl uvoľňovať žiakov ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
246

Zúčastnených žiakov:
307

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 16.9.2022
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 27.9.2022
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 23.9.2022
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 21.9.2022
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 9.10.2022
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 30.9.2022
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 21.9.2022
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 13.10.2022
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 27.9.2022
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 2.10.2022
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 18.10.2022
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 28.10.2022
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 18.9.2022
ZŠ s MŠ Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 10.10.2022
ZŠ s MŠ Melíškova 650, Veľ. Leváre Veľké Leváre (BA) 8.10.2022
CVČ Poltár Poltár (BB) 22.11.2022
Cirk. ZŠ sv. J. Bosca T. G. Masaryka 9, Lučenec Lučenec (BB) 8.12.2022
Gym. A.H.Škultétyho Školská 21, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 3.10.2022
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 15.12.2022
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 2.11.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10