ŠTRBArace prekážkový beh žiakov a žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
prekážkový beh

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Výberová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2007
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ do 2.10.2022 - ŠKOLY MôŽU POSTAVIŤ VIAC DRUŽSTIEV !!! PODMIENKA ÚČASTI: 2 chlapci + 2 dievčatá. Priame prihlasovanie do celoslovenského kola, viac informácií nájdete : https://skolskysport.sk/strbarace-2022/ Organizátor : Národné športové centrum, kontakt: Alena Hlôšková, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
107

Zúčastnených žiakov:
281

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ - Rastislavova 332,Nováky Nováky (TN) 20.9.2022
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 12.9.2022
SOŠ dopravná - Školská 66,Trenčín Trenčín (TN) 19.9.2022
Stredná športová škola - Kožušnícka 2,Trenčín Trenčín (TN) 22.9.2022
Gym. A.Merici Hviezdoslavova 10, Trnava Trnava (TT) 5.9.2022
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 5.9.2022
Gym. J.Hollého Na hlinách 7279/30, Trnava Trnava (TT) 7.9.2022
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 21.9.2022
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 2.10.2022
Gymn. J.Tranovského pri ESŠ, Komenského 10, Lipt.M Liptovský Mikuláš (ZA) 1.9.2022
Gym. Hradná 23, Lipt. Hrádok Liptovský Hrádok (ZA) 19.9.2022
Gym. Štefánikova 219/4, Bytča Bytča (ZA) 30.9.2022
Gym. Varšavská cesta 1, Žilina Žilina (ZA) 13.9.2022
Gym. Veľká okružná 22, Žilina Žilina (ZA) 6.9.2022
Gym. Biling. Tomáša Ružičku 3, Žilina Žilina (ZA) 8.9.2022
Gym. J.Lettricha J. Lettricha 2, Martin Martin (ZA) 7.9.2022
Gym.P.O.Hviezdoslava,Hviezdoslavovo nám.18,DK Dolný Kubín (ZA) 4.9.2022
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 20.9.2022
Hotel.akad., Čs.brigády 1804, Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 2.9.2022
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 23.9.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6