ŠTRBArace prekážkový beh žiakov a žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
prekážkový beh

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Výberová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2007
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ do 2.10.2022 - ŠKOLY MôŽU POSTAVIŤ VIAC DRUŽSTIEV !!! PODMIENKA ÚČASTI: 2 chlapci + 2 dievčatá. Priame prihlasovanie do celoslovenského kola, viac informácií nájdete : https://skolskysport.sk/strbarace-2022/ Organizátor : Národné športové centrum, kontakt: Alena Hlôšková, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
107

Zúčastnených žiakov:
281

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 10.9.2022
SZŠ Kukučínova 40, KE 4 Košice-Juh (KE) 12.9.2022
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 14.9.2022
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 6.9.2022
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 7.9.2022
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 13.9.2022
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 9.9.2022
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 8.9.2022
SOŠ pedagogická. Engelsova 3, Levice Levice (NR) 20.9.2022
SOŠ - SZKI Šahy Šahy (NR) 16.9.2022
SPŠSE Fraňa Kráľa 20, Nitra Nitra (NR) 20.9.2022
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 8.9.2022
CSŠ, Švermova 10,Snina Snina (PO) 22.9.2022
Gym. Kukučínova 4239/1, Poprad Poprad (PO) 26.9.2022
Gym. ako o.z. spoj.školy J.Henischa,Slovenská 5,BJ Bardejov (PO) 9.9.2022
Gym. J.A.Raymana Mudroňova 20, Prešov Prešov (PO) 2.9.2022
Gym. L.Stöckela Jiráskova 12, Bardejov Bardejov (PO) 13.9.2022
Gymnázium sv. Jána Pavla II., Poprad Poprad (PO) 14.9.2022
Gym. sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, Prešov Prešov (PO) 16.9.2022
Gym.T.Vansovej,17.nov. 6,St.Ľubovňa Stará Ľubovňa (PO) 8.9.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6