ŠTRBArace prekážkový beh žiakov a žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
prekážkový beh

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Výberová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2007
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ do 2.10.2022 - ŠKOLY MôŽU POSTAVIŤ VIAC DRUŽSTIEV !!! PODMIENKA ÚČASTI: 2 chlapci + 2 dievčatá. Priame prihlasovanie do celoslovenského kola, viac informácií nájdete : https://skolskysport.sk/strbarace-2022/ Organizátor : Národné športové centrum, kontakt: Alena Hlôšková, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
107

Zúčastnených žiakov:
281

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr. gymn. BB - Ružová ul. 15/A, Banská Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2022
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 12.9.2022
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.9.2022
GYMNÁZIUM Sobrance Sobrance (KE) 28.9.2022
Gym. Lorencova 46, Krompachy Krompachy (KE) 22.9.2022
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 12.9.2022
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 6.9.2022
Gym. Šrobárova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 6.9.2022
Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 20.9.2022
Gym. sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 15.9.2022
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Košice-Juh (KE) 21.9.2022
Spoj.škola, Kollárova 17, Sečovce Sečovce (KE) 6.9.2022
SOŠ Mierová 727, Strážske Strážske (KE) 11.9.2022
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 7.9.2022
SOŠ drev. Filinského 7, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 5.9.2022
SOŠ tech. Kukučínova 23, KE 4 Košice-Juh (KE) 5.9.2022
SOŠ vet. Nám.ml.poľnohosp. 2, KE 4 Košice-Barca (KE) 19.9.2022
SOŠ žel. Palackého 14, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 12.9.2022
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 8.9.2022
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, KE 2 Košice-Západ (KE) 8.9.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6