MIDIcoolvolley žiačok ZŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2008 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Je potrebné prihlásiť školu aj prostredníctvom emailu na adresu krajského koordinátora! Kontakt viď. dokumenty súťaže. Súťaž je určená pre 6.-8. ročník ZŠ. Súťažiaci musia splniť dve podmienky súčasne: ročník narodenia aj ročník školskej dochádzky! Krajské kolá uskutočniť najneskôr do 26.5.2023!

 
 
 

Zúčastnených škôl:
375

Zúčastnených žiakov:
1831

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Jaroslava Simana, Valaská Valaská (BB) 7.9.2022
ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina Krupina (BB) 19.10.2022
ZŠ J.Horáka P.Dobšinského 17, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.9.2022
ZŠ L.Novomeského Rúbanisko I 3079, Lučenec Lučenec (BB) 21.9.2022
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 25.11.2022
ZŠ s MŠ Hrušov 497, Hrušov Hrušov (BB) 6.10.2022
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 27.9.2022
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 7.9.2022
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Brezno (BB) 4.10.2022
ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce Pliešovce (BB) 27.9.2022
ZŠ s MŠ Školská 447/3, Dobrá Niva Dobrá Niva (BB) 9.9.2022
ZŠ s MŠ Školská 622, Brusno Brusno (BB) 30.9.2022
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 3.10.2022
ZŠ s MŠ Utekáč 821 Utekáč (BB) 14.10.2022
ZŠ s MŠ Cinobaňa Cinobaňa (BB) 20.9.2022
ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 2.9.2022
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 6.10.2022
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 27.1.2023
Cikrevná ZŠ s MŠ - Gorkého 55,Trebišov Trebišov (KE) 13.9.2022
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 10.10.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10