MIDIcoolvolley žiačok ZŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2008 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Je potrebné prihlásiť školu aj prostredníctvom emailu na adresu krajského koordinátora! Kontakt viď. dokumenty súťaže. Súťaž je určená pre 6.-8. ročník ZŠ. Súťažiaci musia splniť dve podmienky súčasne: ročník narodenia aj ročník školskej dochádzky! Krajské kolá uskutočniť najneskôr do 26.5.2023!

 
 
 

Zúčastnených škôl:
375

Zúčastnených žiakov:
1831

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Jakubov 276, Jakubov Jakubov (BA) 4.10.2022
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.10.2022
ZŠ Kupeckého 74, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2022
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2022
ZŠ Medzilaborecká 11, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 28.9.2022
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 21.9.2022
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 16.9.2022
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2022
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 13.9.2022
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 17.10.2022
ZŠ Skuteckého 438, Gajary Gajary (BA) 4.10.2022
ZŠ Sokolíkova 2, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 6.9.2022
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 27.9.2022
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 26.9.2022
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 10.10.2022
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2022
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2022
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 7.9.2022
ZŠ pre 1. až 7. roč. Hamuliakovo 134, Hamuliakovo Hamuliakovo (BA) 5.10.2022
Základná škola s MŠ - Dubová 1,Bratislava-Staré Me Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10