Gymnastický 4-boj žiačok ZŠ

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
štvorboj - družstvá

Ročník:
2022 / 2023

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2012 - 31.12.2015
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Disciplíny: akrobacia, preskok, hrazda, lavička. Súťaž je určená pre 2.-4. ročník ZŠ Súťažiaci musia splniť dve podmienky súčasne: ročník narodenia aj ročník školskej dochádzky! Krajské kolá uskutočniť najneskôr do 26.5.2023!

 
 
 

Zúčastnených škôl:
154

Zúčastnených žiakov:
448

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2022
Cirk. ZŠ sv. F.Assiského, Kláštorné nám.1, Malacky Malacky (BA) 6.9.2022
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 9.3.2023
Súkr.ZŠ–EP,Kremeľská 2, BA-Devín Bratislava - Devín (BA) 29.9.2022
Súkromná ZŠ - Zadunajská 406/4,Bratislava-Petržalk Bratislava-Petržalka (BA) 17.9.2022
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 21.9.2022
ZŠ Komenského 3, Bernolákovo Bernolákovo (BA) 12.9.2022
ZŠ Školská 190, Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci (BA) 14.9.2022
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2022
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 7.9.2022
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Grösslingová 48, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 29.9.2022
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 9.9.2022
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2022
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2022
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 6.10.2022
ZŠ J.A.Komenského 4, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 9.10.2022
ZŠ J.Alexyho 1941/1, Zvolen Zvolen (BB) 20.9.2022
ZŠ P. Križku 392/8, Kremnica Kremnica (BB) 10.10.2022
ZŠ Sídlisko 165, Sirk Sirk (BB) 27.9.2022
ZŠ Obrancov mieru 884, Detva Detva (BB) 28.9.2022
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10