B_Cezpoľný beh žiakov 3.-4. ročníka SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
cezpoľný beh - družstvá, cezpoľný beh - jednotlivci

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

SÚŤAŽ je VYHLÁSENÁ len pre TRENČIANSKY a TRNAVSKÝ kraj.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
135

Zúčastnených žiakov:
59

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ Lipová 8, Handlová Handlová (TN) 4.10.2021
SOŠ Piešťanská 2262/80, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 10.10.2021
SOŠ Slov. partizánov 1129/49, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 11.10.2021
SOŠ Športová 675, Stará Turá Stará Turá (TN) 10.10.2021
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 7.10.2021
SOŠ dopravná - Školská 66,Trenčín Trenčín (TN) 6.10.2021
SOŠs, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Bánovce nad Bebravou (TN) 12.10.2021
SOŠ stroj. Športovcov 341/2, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 18.10.2021
SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom (TN) 10.10.2021
SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom Dubnica nad Váhom (TN) 11.10.2021
SPŠ Slov. partizánov 1132/52, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 6.10.2021
SPŠ SNP 413/8, Myjava Myjava (TN) 8.10.2021
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 5.10.2021
SOŠ letecko Legionárska 160, Trenčín Trenčín (TN) 6.10.2021
Súkr. SOŠ Gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín Trenčín (TN) 11.10.2021
Súkr. stred. šport. škola Sídlisko SNP 6, Trenč. T Trenčianske Teplice (TN) 7.10.2021
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 8.10.2021
Cirk.ZŠ ako o.z.Spoj.šk. - Štefánikova 119,Piešťan Piešťany (TT) 14.10.2021
Gym. A.Merici Hviezdoslavova 10, Trnava Trnava (TT) 4.10.2021
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Dunajská Streda (TT) 6.10.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8