B_Cezpoľný beh žiakov 3.-4. ročníka SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
cezpoľný beh - družstvá, cezpoľný beh - jednotlivci

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

SÚŤAŽ je VYHLÁSENÁ len pre TRENČIANSKY a TRNAVSKÝ kraj.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
135

Zúčastnených žiakov:
59

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 6.10.2021
SZŠ Kukučínova 40, KE 4 Košice-Juh (KE) 7.10.2021
CSŠ, Švermova 10,Snina Snina (PO) 11.10.2021
CGSM Stará Ľubovňa (PO) 5.10.2021
Gymnázium Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves (PO) 15.10.2021
Gym. ako o.z. spoj.školy J.Henischa,Slovenská 5,BJ Bardejov (PO) 7.10.2021
Gym. a.g.L.Svobodu,Komenského 4,Humenné Humenné (PO) 5.10.2021
Gym. J.A.Raymana Mudroňova 20, Prešov Prešov (PO) 6.10.2021
Gym. L.Stöckela Jiráskova 12, Bardejov Bardejov (PO) 7.10.2021
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok (PO) 13.10.2021
Gym.sv.C a M,Duchnovičova 24,Humenné Humenné (PO) 11.10.2021
HA Humenné Humenné (PO) 6.10.2021
OA Murgašova 94, Poprad Poprad (PO) 18.10.2021
SŠ, Ľ. Podjavorinskej Prešov (PO) 7.10.2021
SOŠ J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Bardejov (PO) 12.10.2021
Spojená škola - SOŠ - SNP 16,Sabinov Sabinov (PO) 8.10.2021
SOŠ polytech. ako o.z. J Henischa Slovenská 5,BJ Bardejov (PO) 7.10.2021
SOŠ tech. Kukučínova 483/12, Poprad Poprad (PO) 10.10.2021
SPŠ Partizánska 1059, Snina Snina (PO) 17.10.2021
SPŠ elektr. Plzenská 1, Prešov Prešov (PO) 4.10.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8