B_Cezpoľný beh žiakov 3.-4. ročníka SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
cezpoľný beh - družstvá, cezpoľný beh - jednotlivci

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

SÚŤAŽ je VYHLÁSENÁ len pre TRENČIANSKY a TRNAVSKÝ kraj.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
135

Zúčastnených žiakov:
59

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 14.10.2021
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 7.10.2021
SOŠ Hlavná 425, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 6.10.2021
SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.10.2021
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 5.10.2021
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 4.10.2021
Gym. Alejová 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 19.10.2021
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 12.10.2021
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.10.2021
Gym. Šrobárova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.10.2021
Gym. a OG Trebišovská 12, KE 2 Košice-Západ (KE) 18.10.2021
Gym. sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 6.10.2021
Gym. Komenského 32, Trebišov Trebišov (KE) 5.10.2021
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Košice-Juh (KE) 4.10.2021
OA Komenského 18, Trebišov Trebišov (KE) 12.10.2021
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 4.10.2021
SOŠ Učňovská 5, KE 2 Košice-Šaca (KE) 4.10.2021
SOŠ vet. Nám.ml.poľnohosp. 2, KE 4 Košice-Barca (KE) 19.10.2021
SOŠ žel. Palackého 14, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 12.10.2021
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 18.10.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8