B_Streľba žiačok ZŠ

Streľba
Streľba
 

Disciplína:
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2006 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

SÚŤAŽ je VYHLÁSENÁ len pre ŽILINSKÝ kraj.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
492

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 8.10.2021
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 19.10.2021
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 20.10.2021
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 15.10.2021
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 6.10.2021
ZŠ s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 17.10.2021
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.10.2021
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 5.10.2021
ZŠ Málinec 86, Málinec Málinec (BB) 11.10.2021
ZŠ Sídlisko 165, Sirk Sirk (BB) 4.10.2021
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.10.2021
ZŠ Školská 3, Poltár Poltár (BB) 5.10.2021
ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec Lučenec (BB) 15.10.2021
ZŠ A.Sládkoviča Pionierska 9, Sliač Sliač (BB) 8.10.2021
ZŠ J.D. Vígľaš Vígľaš (BB) 12.10.2021
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Lučenec (BB) 13.10.2021
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 4.10.2021
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 5.10.2021
ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby Sebechleby (BB) 20.10.2021
ZŠ s MŠ T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina Zvolenská Slatina (BB) 7.10.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5