A_Bedminton žiačok SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Celoslovenského finále sa môžu zúčastniť iba žiaci 1. - 3. ročníka, keďže v termíne konania sa MSR maturanti už nie sú žiakmi strednej školy.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
216

Zúčastnených žiakov:
334

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkromné gymnázium DSA Bardejov (PO) 8.10.2021
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov Sabinov (PO) 8.3.2022
ŠUP Vodárenská 3, Prešov Prešov (PO) 20.10.2021
ŠUP Slavkovská Kežmarok (PO) 12.10.2021
Biling. slovensko Štúrova ul. 2590/31A, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 7.10.2021
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 16.3.2022
Gym. Jablonská 5, Myjava Myjava (TN) 18.10.2021
Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske (TN) 20.10.2021
Gym. Školská 2, Dub. n/Váhom Dubnica nad Váhom (TN) 7.10.2021
Gym. Školská 234/8, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 12.10.2021
Gym. 1. mája 905, Púchov Púchov (TN) 6.10.2021
Gym. J.Jesenského Radlinského 665/2, Bán. n/Bebrav Bánovce nad Bebravou (TN) 16.3.2022
Gym. Ľ.Štúra 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín (TN) 11.10.2021
Gym. M.R.Štefánika Športová 41, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 18.10.2021
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 12.10.2021
OA F. Madvu 2, Prievidza Prievidza (TN) 27.1.2022
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 12.4.2022
OA Trenčín Trenčín (TN) 14.3.2022
Piar.sp.škola-Gym.F.Hanáka, A.Hlinku 44, PD Prievidza (TN) 20.10.2021
Piar. gym. J.Braneckého Palackého 4, Trenčín Trenčín (TN) 27.4.2022
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13