A_Bedminton žiačok SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Celoslovenského finále sa môžu zúčastniť iba žiaci 1. - 3. ročníka, keďže v termíne konania sa MSR maturanti už nie sú žiakmi strednej školy.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
216

Zúčastnených žiakov:
334

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok (PO) 13.10.2021
CSŠ - Gym. sv. J. Bosca, Jiráskova 5, Bardejov Bardejov (PO) 24.2.2022
Gym. sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, Prešov Prešov (PO) 5.10.2021
Gym.T.Vansovej,17.nov. 6,St.Ľubovňa Stará Ľubovňa (PO) 8.10.2021
Hotel.akad.O.Brucknera-MUDr.Alexandra 29,Kežmarok Kežmarok (PO) 15.10.2021
OA Murgašova 94, Poprad Poprad (PO) 11.10.2021
Spojená škola - Štefánikova 64, Bardejov Bardejov (PO) 6.10.2021
SOŠ Sládkovičova 2723/120, Snina Snina (PO) 18.10.2021
SOŠ J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Bardejov (PO) 12.10.2021
SOŠ GaS, Sídl. dukl. hrdinov 3, Prešov Prešov (PO) 19.10.2021
SOŠPg Prešov Prešov (PO) 12.10.2021
SOŠ PAS Komenského 16, Lipany Lipany (PO) 6.10.2021
Spojená škola - SOŠ - SNP 16,Sabinov Sabinov (PO) 8.10.2021
SOŠ polytech. ako o.z. J Henischa Slovenská 5,BJ Bardejov (PO) 7.10.2021
SOŠ Garbiarska, Kežmarok Kežmarok (PO) 15.10.2021
SPŠT Komenského 5, Bardejov Bardejov (PO) 3.4.2022
SPŠ Mnoheľova 828, Poprad Poprad (PO) 5.10.2021
SŠŠ, Francisciho 910/8, Poprad Poprad (PO) 8.10.2021
Súkr. SOŠ Hviezdoslavova11Bardejov Bardejov (PO) 11.10.2021
Súkromné gymnázium - Rovná 597/15,Poprad Poprad (PO) 28.2.2022
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13