A_Bedminton žiačok SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Celoslovenského finále sa môžu zúčastniť iba žiaci 1. - 3. ročníka, keďže v termíne konania sa MSR maturanti už nie sú žiakmi strednej školy.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
216

Zúčastnených žiakov:
334

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ hotel. služ. a obch. Jabloňov 1351, Zvolen Zvolen (BB) 28.3.2022
SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 11.10.2021
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 26.2.2022
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 1282, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 4.10.2021
SOŠ sl. a les.,Kolpašská 9, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 28.2.2022
SPŠ S.Mikovíniho,Akademická 13,B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 18.10.2021
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 3.3.2022
SZŠ J. Kozáčeka 4, Zvolen Zvolen (BB) 6.10.2021
Súkr. SOŠ Železničná 2, Revúca Revúca (BB) 14.10.2021
SSOŠP EBG Školská 5, Brezno Brezno (BB) 4.10.2021
Súkr. SŠŠ, J.Jesenského 42, Zvolen Zvolen (BB) 31.3.2022
Škola umel. priemyslu - Akademická 13,Banská Štiav Banská Štiavnica (BB) 18.10.2021
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 20.10.2021
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 19.10.2021
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 4.10.2021
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 14.3.2022
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 12.10.2021
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.10.2021
Gym. Školská 7, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 19.10.2021
Gym. Šrobárova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.10.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10