A_Bedminton žiačok SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Celoslovenského finále sa môžu zúčastniť iba žiaci 1. - 3. ročníka, keďže v termíne konania sa MSR maturanti už nie sú žiakmi strednej školy.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
216

Zúčastnených žiakov:
334

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gymn. o.z.sp.š. sv.J.Bosca,Trenčianska 66/28,N.Dub Nová Dubnica (TN) 6.10.2021
SOŠ Lipová 8, Handlová Handlová (TN) 4.10.2021
SOŠ Slov. partizánov 1129/49, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 26.10.2021
SOŠ Športová 675, Stará Turá Stará Turá (TN) 14.10.2021
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 7.10.2021
SOŠ dopravná - Školská 66,Trenčín Trenčín (TN) 14.3.2022
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 14.3.2022
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 1.2.2022
SOŠ pedagog. sv. Andreja-Svorada a Benedikta,TN Trenčín (TN) 14.3.2022
SOŠs, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Bánovce nad Bebravou (TN) 4.4.2022
SOŠ stroj. Športovcov 341/2, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 12.4.2022
SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom Dubnica nad Váhom (TN) 11.10.2021
SPŠ Slov. partizánov 1132/52, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 6.10.2021
SOŠ staveb. E.Belluša Staničná 4, Trenčín Trenčín (TN) 30.3.2022
SZŠ Pov. Bystrica, Školská 230, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 8.10.2021
SOŠ letecko Legionárska 160, Trenčín Trenčín (TN) 18.10.2021
Súkr. SOŠ Gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín Trenčín (TN) 18.10.2021
Gym. A.Merici Hviezdoslavova 10, Trnava Trnava (TT) 4.10.2021
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 9.10.2021
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 17.3.2022
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13