A_4 boj mladších žiačok ZŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
4 boj

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2008 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Kontakt na krajského koordinátora za Slovenský atletický zväz: Iveta Putalová, 0908 150 369, mladez@atletika.sk

 
 
 

Zúčastnených škôl:
444

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ J.Zemana Školská 44/6, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 21.9.2021
ZŠ Jaroslava Simana, Valaská Valaská (BB) 16.9.2021
ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina Krupina (BB) 30.9.2021
ZŠ J.Horáka P.Dobšinského 17, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 27.9.2021
ZŠ J.Kollára Ludvika Svobodu 40, B. Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 27.9.2021
ZŠ L.Novomeského Rúbanisko I 3079, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2021
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2021
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 29.9.2021
ZŠ s MŠ Bzovík 136, Bzovík Bzovík (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Družstevná 11, Halič Halič (BB) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 7.9.2021
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 28.9.2021
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Brezno (BB) 29.9.2021
Základná škola s MŠ - Radvanská 1,Banská Bystrica Banská Bystrica (BB) 29.9.2021
ZŠ s MŠ Senohrad 129, Senohrad Senohrad (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Utekáč 821 Utekáč (BB) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy Brehy (BB) 21.10.2021
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 12.9.2021
Spojená škola - ZŠ s MŠ - Ľudovíta Štúra 155, Dudi Dudince (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Radzovce 418, Radzovce Radzovce (BB) 27.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10