A_4 boj mladších žiačok ZŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
4 boj

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2008 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Kontakt na krajského koordinátora za Slovenský atletický zväz: Iveta Putalová, 0908 150 369, mladez@atletika.sk

 
 
 

Zúčastnených škôl:
444

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Tbiliská 4, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 21.9.2021
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2021
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 9.9.2021
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2021
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 22.9.2021
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 27.9.2021
ZŠ P.Marcelyho Drieňová 16, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 21.9.2021
ZŠ s MŠ Cádrova 23, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Hargašova 5, BA 4 Bratislava-Záhorská Bystr (BA) 28.9.2021
Základná škola s MŠ - Kalinčiakova 12,Bratislava-N Bratislava-Nové Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ s MŠ Školská 11, Slovenský Grob Slovenský Grob (BA) 28.9.2021
ZŠ s MŠ 1. mája 3, Báhoň Báhoň (BA) 27.8.2021
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Bratislava-Rusovce (BA) 19.9.2021
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 22.9.2021
Cirk. ZŠ sv. F. Assi Banská Štiavnica (BB) 27.9.2021
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 30.9.2021
Súkr. ZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2021
Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec Lučenec (BB) 28.9.2021
ZŠ Beňuš 250, Beňuš Beňuš (BB) 29.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10