A_4 boj mladších žiakov ZŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
4 boj

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2008 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Kontakt na krajského koordinátora za Slovenský atletický zväz: Iveta Putalová, 0908 150 369, mladez@atletika.sk

 
 
 

Zúčastnených škôl:
582

Zúčastnených žiakov:
1787

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ L.Novomeského Rúbanisko I 3079, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2021
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2021
ZŠ P.J.Šafárika Škultétyho 11, Tornaľa Tornaľa (BB) 23.5.2022
Základná škola s MŠ - 107,Horná Ždaňa Horná Ždaňa (BB) 25.3.2022
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 29.9.2021
ZŠ s MŠ Bzovík 136, Bzovík Bzovík (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Družstevná 11, Halič Halič (BB) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77, Hontianske Nemce Hontianske Nemce (BB) 4.4.2022
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 7.9.2021
Základná škola s MŠ - Pionierska 2,Brezno Brezno (BB) 29.9.2021
Základná škola s MŠ - Radvanská 1,Banská Bystrica Banská Bystrica (BB) 29.9.2021
ZŠ s MŠ Senohrad 129, Senohrad Senohrad (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín Badín (BB) 28.2.2022
ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy Brehy (BB) 21.10.2021
ZŠ s MŠ Železničná 245, Jelšava Jelšava (BB) 23.5.2022
Spojená škola - ZŠ s MŠ - Ľudovíta Štúra 155, Dudi Dudince (BB) 30.9.2021
ZŠ s MŠ Radzovce 418, Radzovce Radzovce (BB) 27.9.2021
ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby Sebechleby (BB) 28.2.2022
ZŠ s MŠ J.Kármána s VJM J. Kármána 25/5, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2021
ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno Brezno (BB) 19.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10