A_Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2007
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Celoslovenského finále sa môžu zúčastniť iba žiačky 1. - 3. ročníka, keďže v termíne konania sa MSR maturantky už nie sú žiačkami strednej školy. Kontakt na koordinátora za NŠC: Alena Hlôšková, 0907 748 467, alena.hloskova@sportcenter.sk

 
 
 

Zúčastnených škôl:
217

Zúčastnených žiakov:
1428

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
OA Bernolákova 26, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 25.8.2021
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 7.4.2022
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 11.9.2021
Spoj.kat.šk. s o. z.Gym.sv.CaM,Farská 19, Nitra Nitra (NR) 30.9.2021
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 28.2.2022
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632, Topoľčany Topoľčany (NR) 30.9.2021
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 28.9.2021
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 16.9.2021
SOŠ obch. a služ. Slov.národ.povstania 5, Zlaté Mo Zlaté Moravce (NR) 7.4.2022
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 16.9.2021
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 16.9.2021
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 27.8.2021
SZŠ Pod kalváriou 1, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 29.9.2021
SZŠ Farská 23, Nitra Nitra (NR) 17.9.2021
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 6.9.2021
CSŠ, Švermova 10,Snina Snina (PO) 28.9.2021
CGSM Stará Ľubovňa (PO) 9.9.2021
Gym. Komenského 13, Lipany Lipany (PO) 8.3.2022
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 10.9.2021
Gym. Kukučínova 4239/1, Poprad Poprad (PO) 17.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10