A_MIDIcoolvolley (4-kový volejbal) dievčatá

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Do 20.10.2021 je potrebné zaslať záväznú písomnú prihlášku na emailovú adresu oblastného koordinátora. (kontakt - Vykonávacie pokyny). Prihláška je uverejnená v sekcii "Dokumenty". Škola môže prihlásiť do základnej časti 4 družstvá.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
156

Zúčastnených žiakov:
669

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SŠ-Gymnázium - Pankúchova 6,Bratislava-Petržalka Bratislava-Petržalka (BA) 21.3.2022
Gym. A. Bernoláka Senec Senec (BA) 13.9.2021
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.10.2021
ZŠ - Tilgnerova 14,Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2021
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 23.9.2021
Súkr.ZŠ S.E.N.E.C.,Kysucká 14,Senec Senec (BA) 20.9.2021
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 2.2.2022
ZŠ Beňovského 1, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 30.9.2021
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.2.2022
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 8.10.2021
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.10.2021
ZŠ Ivana Bukovčana 3, BA 4 Bratislava-Devínska Nová Ves (BA) 7.10.2021
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 2.2.2022
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2021
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.10.2021
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 29.9.2021
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 1.10.2021
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2021
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 22.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6