A_MIDIcoolvolley (4-kový volejbal) chlapci

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Kategória súťaže:
A
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.8.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Do 20.10.2021 je potrebné zaslať záväznú písomnú prihlášku na emailovú adresu oblastného koordinátora. (kontakt - Vykonávacie pokyny). Prihláška je uverejnená v sekcii "Dokumenty". Škola môže prihlásiť do základnej časti 4 družstvá.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
112

Zúčastnených žiakov:
427

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ - Tilgnerova 14,Bratislava-Karlova Ves Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.10.2021
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 30.9.2021
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 10.9.2021
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.10.2021
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 25.3.2022
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 1.10.2021
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2021
ZŠ pre 1. až 7. roč. Hamuliakovo 134, Hamuliakovo Hamuliakovo (BA) 28.9.2021
Základná škola s MŠ - Dubová 1,Bratislava-Staré Me Bratislava-Staré Mesto (BA) 20.10.2021
ZŠ s MŠ Sokolská 81, Závod Závod (BA) 7.10.2021
ZŠ s MŠ Studienka 222, Studienka Studienka (BA) 29.8.2021
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 23.3.2022
ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves Záhorská Ves (BA) 13.9.2021
ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca Revúca (BB) 29.9.2021
ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár (BB) 29.9.2021
ZŠ Školská 9, Lovinobaňa Lovinobaňa (BB) 29.9.2021
ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2021
ZŠ I.B.Zocha Revúca (BB) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 30.3.2022
1  |  2  |  3  |  4