A_MIDIcoolvolley (4-kový volejbal) chlapci

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MIDIcoolvolley (4-kový volejbal)

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.8.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Do 20.10.2021 je potrebné zaslať záväznú písomnú prihlášku na emailovú adresu oblastného koordinátora. (kontakt - Vykonávacie pokyny). Prihláška je uverejnená v sekcii "Dokumenty". Škola môže prihlásiť do základnej časti 4 družstvá.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
261

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.10.2021
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 28.10.2021
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 23.9.2021
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 10.9.2021
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 30.9.2021
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, BA 1 Bratislava 1 (BA) 30.9.2021
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 10.9.2021
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.10.2021
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 26.8.2021
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 25.9.2021
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2021
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 28.9.2021
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 1.10.2021
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2021
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 22.9.2021
ZŠ pre 1. až 7. roč. Hamuliakovo 134, Hamuliakovo Hamuliakovo (BA) 28.9.2021
Základná škola s MŠ - Dubová 1,Bratislava-Staré Me Bratislava-Staré Mesto (BA) 20.10.2021
ZŠ s MŠ Sokolská 81, Závod Závod (BA) 7.10.2021
ZŠ s MŠ Studienka 222, Studienka Studienka (BA) 29.8.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10