A_MINIcoolvolley (3-kový volejbal) chlapci

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
MINIcoolvolley (3-kový volejbal)

Ročník:
2021 / 2022

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2008 - 31.8.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Do 20.10.2021 je potrebné zaslať záväznú písomnú prihlášku na emailovú adresu oblastného koordinátora. (kontakt - Vykonávacie pokyny). Prihláška je uverejnená v sekcii "Dokumenty". Do súťaže sa môžu prihlásiť aj žiaci 7. ročníka - ak dodržia povolenú vekovú hranicu. Škola môže prihlásiť do základnej časti 4 družstvá.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
208

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 23.9.2021
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 10.9.2021
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, BA 1 Bratislava 1 (BA) 19.10.2021
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 8.9.2021
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 17.9.2021
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 26.8.2021
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 25.9.2021
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 28.9.2021
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 23.9.2021
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2021
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 1.10.2021
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2021
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 22.9.2021
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 18.10.2021
ZŠ pre 1. až 7. roč. Hamuliakovo 134, Hamuliakovo Hamuliakovo (BA) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Kuchyňa 551, Kuchyňa Kuchyňa (BA) 28.9.2021
ZŠ s MŠ Studienka 222, Studienka Studienka (BA) 29.8.2021
ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves Záhorská Ves (BA) 13.9.2021
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 30.9.2021
Súkr. ZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2021
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10