Zmeny v správe systému - prechod kompetencií

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

Oznamujeme Vám, že oblasť činností Školského športu vrátane správy informačných systémov IPŠŠ a ISTŽ prešla od 01.02.2024 z Národného športového centra (NŠC) na Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Aktuálne mailové adresy pre oblasť školského športu sú:

Boris Čechvala
Odborný pracovník pre školský šport - správa IPŠŠ
boris.cechvala@nivam.sk

Alena Hlôšková
Odborný pracovník pre školský šport
alena.hloskova@nivam.sk
0917 402 516