ISTŽ - OTVORENÝ PRE VKLADANIE VÝSLEDKOV

Termín na vkladanie údajov bol predĺžený do konca decembra.

Pokyny, postupy a metodické videá nájdete na stránke www.testovanieziakov.sk v záložke ŠKOLY.