Smernica č. 25/2023 o školských športových súťažiach

Smernica č. 25/2023 o školských športových súťažiach

Smernica - prílohy

Smernica č. 40/2023, ktorou sa mení smernica č. 25/2023 o školských športových súťažiach

 

V nadväznosti na Smernicu č. 25/2023 o školských športových súťažiach oficiálnym symbolom a  zaregistrovanou ochrannou známkou je logo Školského športu, ktorého design a parametre sú uvedené v priloženom design manuáli. 

Školský šport – design manuál